Tarinoita ja tietoa Lapin kulkijoista ja keinoista

Erkki Liljan suurtyö Lapin reiteistä, poluista, teistä ja niillä vuosisatoja kulkeneista ihmisistä  ”Tuntureiden yli Jäämerelle” julkistettiin joulun alla 2016 Rovaniemellä. Yli 500 sivuinen kirja täydentää kolmisen vuotta sitten ilmestynyttä ”Jäämerenkäytävä” teosta ja yhdessä ne muodostavat arvokkaat lisän pohjoisen Suomen menneisyyden kartoitukseen.

Tässä on kolme pohjoisen Lapin teiden rakentajaa. Vasemmalta tiemestari ja kunnallisneuvos Antti Katekeetta Utsjoelta, kirjailija Erkki Lilja ja rakennusmestari Kari Tammela Inarista. Kuva on kirjan julkistamistilaisuudesta Rovaniemellä 15.12.2016.

Tässä on kolme pohjoisen Lapin teiden rakentajaa. Vasemmalta tiemestari ja kunnallisneuvos Antti Katekeetta Utsjoelta, kirjailija Erkki Lilja ja rakennusmestari Kari Tammela Inarista. Kuva on kirjan julkistamistilaisuudesta Rovaniemellä 15.12.2016.

Kirjailija teki elämäntyönsä Lapin tiepiirin suunnittelijana ja rakentajana sekä tieperinteen taltioijana. Tämä elämänkokemus näkyy kirjan sisällön tietorikkautena, sieltä löytyy myös hiljaista huumoria, herkkiä henkilökuvia kansanmiehistä presidentteihin, taustatietoa tiesuunnittelun ja rakentamisen kiemuroista, kriittisyyttä ja riitoja. Kaiken kaikkiaan teiden rakentaminen on ollut yksi keskeisimpiä tekijöitä Lapin kehittymiselle erämaasta nykyaikaiseksi yhteiskunnaksi ja kautta maailma tunnetuksi matkailumaakunnaksi.

Kirjan kokoamiseen liittyy paljon dramatiikkaa kuten kirjoittajan koko elämäntarinaan. Erkki joutui sairaalaan tutkittavaksi kompastuttuaan tietojenkeruumatkalla Helsingissä kesäkuussa 2013. Murtumia ei löytynyt, mutta keuhkoissa havaittiin epäilyttävä esiintymä, joka osoittautui keuhkosyöväksi. Tämän jälkeen alkoi tiivis tutkimusten, hoitojen ja sairaalakäyntien sarja, jonka aikana kirja oli saatava aikaan. ”Kyllä monta kertaa kävi mielessä jättää työ kesken”, tilitti kirjailija työnsä viimeisiä vaiheita.

Alussa tavoite oli saada aikaan noin 50 sivuinen esite Lapin ELY-keskuksen tarpeisiin. Työn edetessä tavoite nostettiin ensin sataan sivuun ja sitten 300-350 sivuiseksi kirjaksi. Lopputuloksena 512 sivua, satoja kuvia ja karttoja, uskomaton määrä tietoa. Aineistoa kertyi paljon enemmänkin, joten sisällön tiivistäminen ja karsiminen vaativat runsaasti lisätyötä.

”Tuntureiden yli Jäämerelle” on hyvin persoonallinen, tekijänsä näköinen kirja. Se on kaukana kuivasta vuosilukuhistoriasta, täynnä mehukkaita ja kaunokirjallisia kertomuksia ihmisten tekemistä matkoista, urotöistä, mokista ja virheistä, joiden vaikutus Lapin kehittymiseen on ollut mittava. Mukana ovat tietenkin presidentti Kekkosen Lapin matkat, joilla moni tieyhteys sai alkunsa. Tänä päivänä hyvin ajankohtainen aihe yhteys Jäämerelle on yksi kirjan keskeisimpiä lankoja, jonka vaiheista kirjaa antaa lisätietoja keskiajan lopulta alkaen.

150 vuotta jatkunut kullankaivu on sekin näyttävästi esillä teiden suunnittelua ja rakentamista vauhdittaneena tekijänä. Kultakuumeen puhjetessa 1860-luvun lopussa Inarin Lappi oli Suomessa ja maailmassa hyvin tuntematon ”Ultima Thule”, uloin Pohjola, jonne oli kuljettava veneellä, patikoiden, hiihtäen tai porokyydillä. Kirjassa on muun muassa Leif Rantalan tekemä käännös kapteeni Arthur Aspelinin ruotsiksi kirjoittamasta kertomuksesta kullanetsintämatkasta Tenolle ja Kietsimäjoelle 1910. Aspelin vaikutti myöhemmin paljon Lapin teiden rakentamiseen. Kullankaivu on tuttua myös Erkki Liljalle, sillä hän on ehtinyt sitäkin tehdä.

Uuden kirjan on kustantanut Rovaniemellä toimiva Väyläkirjat, jonka nettisivuilta www.vaylakirjat.fi löytyy lisätietoa.

Seppo J. Partanen