Oma kaivos

Kullanhuuhdontalupa-alueiden käsittely 20

Lupien käsittely on hidastunut ja on ollut osittain keskeytynytkin kesällä ja syksyllä 2023.

Kesän kynnyksellä Tukesin lupakäsittelijä Molkoselkä vaihtoi työpaikkaa Metsähallitukselle ja Tukesiin tuli uudet käsittelijät.

Uuden kaivoslain muutos tuli voimaan 1.6.2023. Muutoksen myötä hakijan on selvitettävä hakemuksen yhteydessä luvan vaikutukset saamelaiskulttuuriin ja elinkeinoihin. Hakemuksesta säädetään KaivL 34 § ja siihen liitettävästä selvityksestä seuraavaa :

” Hakemuksen kohteena olevan alueen sijaitessa saamelaisten kotiseutualueella on luvanhakijan selvitettävä riittävästi 38 §:n mukaista menettelyä varten hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutukset saamelaisten oikeudelle alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää kieltään, kulttuuriaan ja perinteisiä elinkeinojaan. Luvanhakijan on selvitettävä hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutukset myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, jos hakemuksen mukaisella toiminnalla on huomattava merkitys saamelaisten oikeuksien kannalta alkuperäiskansana. Selvityksessä on erityisesti otettava huomioon:

1) toiminnan tiedossa olevat tai todennäköiset vaikutukset saamelaisten oikeudelle ylläpitää ja kehittää alueella kieltään ja kulttuuriaan sekä harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan;

2) alueen läheisyydessä voimassa olevat vastaavat luvat;

3) mitä saamelaisten oikeuden kannalta alkuperäiskansana tärkeitä alueita hakemus koskee;

4) muut saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana häiritsevät alueiden käyttömuodot hakemuksessa tarkoitetulla alueella ja sen läheisyydessä;

5) voidaanko kyseessä olevalla alueella luvan myöntämisestä huolimatta edelleen ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria sekä harjoittaa saamelaisten perinteisiä elinkeinoja.”

Hakijan on siis selvitettävä hakemuksensa ja voimassaolevien lupien yhteisvaikutukset.

Oikeuskäytännön linjauksien vuoksi Tukes on kehittämässä lupaharkinnan tueksi arviointimenetelmää, missä tutkitaan voimassa olevien lupien alueellisia yhteisvaikutuksia. Menetelmää tullaan käyttämään etenkin konelupien yhteydessä.

Em. menetelmän valmistuttua Tukes pääsee ratkaisemaan ennen uuden lain voimaantuloa tulleita hakemuksia. Talven 2023-24 aikana Tukes pääsee käsittelemään myös 1.6.2023 jälkeen tulleita hakemuksia uuden kaivoslain määräysten mukaan.

Lupien jatkamisesta Tukes suosittelee, että jatkohakemus tehdään kaivukauden päättyessä seuraavana vuonna päättyviin lupiin. Hakemus on tehtävä kuitenkin vähintään kaksi kuukautta ennen sen päättymistä.

Tilastotietoja 11/2023

Voimassa olevia lupia                              385 kpl (lapio 258, kone 127 kpl)

Pinta-ala                                                   1719 ha

Hakemuksia                                              49 kpl

Jatkohakemuksia                                     15 kpl

 

Konekaivu 500 m3 vuodessa 50 päivän aikana

Koneelliseen kullanhuuhdontaan on tullut uusi lupamääritelmä pienkaivutoiminnasta. Pienellä kaivulla tarkoitetaan korkeintaan 500 m3 kaivua 50 päivän aikana vuodessa. Lupa edellyttää, että huuhdontalupa on annettu konekaivulle. Luvan kaivutyölle antaa AVI 120 päivän kuluessa hakemuksen tekemisestä.

Miten, missä ja milloin kullankavajaksi

Pikkuhiput vaskoolissa

Pikkuhiput vaskoolissa

Kullankaivajaksi ryhtyminen ei ole aivan helppoa ja yksinkertaista. Kullanhuuhdonta on usein välineurheilua ja kallistakin kuten monet muut harrastukset (rännit, pumput sekä lupamaksut). Mutta alkuun pääsee myös edullisesti, tarvitaan vaskooli ja lapio. Vaskoolin voi ostaa nettikaupasta Finndetector tai monesta Saariselän kaupasta.

Hipputeoksen vaskoolien mukana on kultahiekkaa, jossa on muutama pieni kultahippu, pääset heti kokeilemaan vaskausta ja löydät ensimmäiset omat kultahiput.

Vaskauspaikat

Omaa kaivupaikkaa ei tarvitse eikä kannata hankkia ensimmäisille huuhdontaretkille.

Vaskaamista pääsee kokeilemaan ilmaiseksi Lapin Kullankaivajain Liiton huuhdontapaikoille liittymällä liiton jäseneksi, katso paikat Liiton sivuilta Lapin Kullankaivajain Liitto ry. Liiton huuhdontapaikoilla voi käyttää myös ränniä.

PAL02OIMG_1591


Palsinojalla on Liitolla yksi suositummista kaivupaikoista

Sateenkaarenpäässä ovat rännit valmiina päiväkävijöille

Sateenkaarenpäässä ovat rännit valmiina päiväkävijöille

Maksullisia huuhdontapaikkoja on muun muassa Tankavaaran Kultakylässä, Laanilan Savottakahvilalla, Saariselän Panimoravintolalla sekä Kullanhuuhtomo Sateenkaarenpäällä Laaninojalla.

Vaskausohjeet ovat sivullamme ”Ohjeita/vaskaus”.

Kullanhuuhdonta

Perusränni, jossa kumirihlat

Perusränni, jossa kumirihlat

Vaskaamalla ei käsitellä suuria maamassoja. Jos kultakuume on jo saanut ylivallan, niin vaskaamisen jälkeen on aika hankkia ränni varusteineen ja vesipumppu. Rännittämään pääset Liiton huuhdontapaikoille sekä joillekin vuokrapaikoille. Rännin mitoituksesta ja rihlojen suunnittelusta lähtee ”varustelukierre”. Ensimmäiseksi ei kannata lähteä kehittelemään omia ideoitaan, vanha ja koettu perusränni, rautarihla ja/tai kumimatto, riittää aluksi. Hipputeokselta saat valmiina alumiinisen rännin. Katso rännittämisohjeita ”Ohjeita/huuhdonta”.

Liiton valtauksella ja vuokrapaikoilla et voi varata itsellesi löytämääsi hyvää kaivumonttua, vaan kun poistut paikalta, niin seuraava kaivaja voi jatkaa samalla montulla. Silloin tulee mieleen hankkia oma huuhdontapaikka.

Milloin

Kullanhuuhdontaa voi harrastaa lämpötilan ollessa plussan puolella. Pakkasella rännit ja varusteet jäätyvät. Normaalisti kaivukausi alkaa kesäkuun alkupuolella, kovan talven jälkeen maa voi olla jäässä jopa juhannukseen saakka. Lämpiminä syksyinä rännitys onnistuu lokakuun alkupuolelle. Lapiorännitys loppuu käytännössä syyskuun puolivälissä, kylmän veden kanssa läträäminen ei ole herkullista.

Kullanetsintä, missä kultaa on

Huuhdontakultaa, eli sorassa tai moreenissa olevaa kultahiekkaa tai hippuja, löytyy Suomessa Lapissa muutamilla alueilla. alueet voidaan nimetä seuraavasti: Ivalojoki sivujokineen ja puroineen, Lemmenjoki, Laanila, Tankavaara sekä uusimpana Vuotso. Muualtakin irtokultaa on löytynyt, mutta ei niin paljon, että kaivaminen on ollut tuloksellista ja olisi aiheuttanut ”kultaryntäyksiä”.

Kaivoslaki 2011 muutti kullanhuuhdonnan perusteita. Kullanhuuhdontavaltaukset

KEENEN etsintäpaketti, mukana on: vaskooli, seula (kolme eri tiheyttä, kultaputki sekä ilmapumppu kuivan hiekan "vaskaukseen"

KEENEN etsintäpaketti, mukana on: vaskooli, seula (kolme eri tiheyttä), kultaputki sekä ilmapumppu kuivan hiekan ”vaskaukseen”

muuttuivat kullanhuuhdontaluvaksi. Lupa-alueen suurin pinta-ala on 7 ha (2016 alkaen).

Kullan etsintään vaskoolilla ei tarvita lupaa, mutta siitä pitää ilmoittaa maanomistajalle; millä alueella haluat etsiä kultaa ja ottaa vähäisiä näytteitä vaskoolilla. Lapissa ilmoitus tulee lähettää Metsähallituksen Ivalon palvelupisteelle

Ivalontie 10, 99800 Ivalo
Lähetä sähköposti, jossa kerrot millä alueella, milloin ja ketkä etsintää tekee.

Ota kuva tietokoneen ruudulta kaivosrekisteri kartasta puhelimen kameralla. Kartta kulkee aina mukanasi.

Ota kuva tietokoneen ruudulta kaivosrekisteri kartasta puhelimen kameralla. Kartta kulkee aina mukanasi ja näet mitä alueet ovat vapaana. Pidä kuitenkin aina myös paperikartta mukana, siitä ei lopu virta.

Ennen maastoon menemistä tulee selvittää missä voimassaolevat valtaukset ja huuhdontalupa-alueet sijaitsevat sekä alueet, joille on jo haettu huuhdontalupaa. Näille alueille ei voi mennä tekemään tutkimuksia. Tukesin kaivosreksiterikartan voimassaolevista ja hakemuksista löydät täältä http://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri//.

Huuhdontaluvan hakeminen

Uusi kaivoslaki muutti kullanhuuhdonnan asemaa kaivoslaissa. Enää ei haeta valtausta kullanhuuhdontaa varten vaan kullanhuuhdontalupa. Kaivospiirit kullanhuuhdontaa varten muutetaan myös kullanhuuhdontaluviksi. Koneellinen kullanhuuhdonta kiellettiin Lemmenjoen kansallispuiston alueella siirtymäajan jälkeen. Kullanhuuhdontakorvaus maanomistajille on 50 euroa/ha. Katso kaikki kustannukset ”Oma kaivos/Oman kaivoksen kustannuksia”

Uusi kullanhuuhdontalupa on voimassa 4 vuotta tämän jälkeen voi hakea uusintalupaa, joka voi olla voimassa jopa 10 vuotta. Lisäaikaa voi hakea niin monta kertaa, kun haltija haluaa ja alueella on ollut toimintaa.

Kullanhuuhdota-alueella ei ole karenssiaikaa. Kun kullanhuuhdotalupa on rauennut, niin samalle alueelle voi välittömästi hakea uutta lupaa, kuka ehtii.

Kullanhuuhdonta luvat kannattaa tehdä heti kerralla mahdollisimman täydellisesti. Jos lupahakemus on oleellisesti puutteellinen, niin toinen hakija, joka on tehnyt jälkeenpäin perusteelisen hakemuksen pääsee etusijalle hakemuksen käsittelyssä.

Vuosittain on annettava selvitys talteen otetun kullan sekä käsitellyn maan määrästä, kaivuuseen osallistuneiden henkilöiden määrä henkilötyöpäivinä, työskentelyaika sekä tehdyt maisemointi- ja jätehuoltotoimenpiteet. Selvitys on jätettävä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Hakemukset voi täyttää netissä Tukesin sivulla. Alla linkit lisätiedoista ja hakemuslomakkeisiin.

Lisätietoja myös Kullankaivajan oppaasta.

 

 

 Katso myös Tukesin linkki sivun oikealla reunalla.

Ote uudesta kaivoslaista kullanhuuhdonnan osalta

Kaivoslaki ote kullanhuuhdonta
 

Kullanhuuhdontalupahakemus  ja muut lomakkeet Tukesin sivulla

Kullanhuuhdontalupa hakemus pdf
 
Vuosittainen selvitys kullanhuuhdonnasta pdf
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma pdf
 
 
 
 

Vastaa