Oman kaivoksen kustannuksia

Oman kullanhuuhdonta-alueen kustannuksia:

 1. Uuden luvan päätösmaksu neljäksi vuodeksi 700 € , jatkolupa 700€ , siirto toiselle haltijalle 300€, muutos 400 € , raukeaminen 300 €
 2. Kullanhuuhdontakorvaus 50 €/ha/v  esim. 5 ha:n vuosimaksu on 250 €
 3. Polttopuu Ivalonjokialue 15 €/m3 maapuuta, 46 €/m3 valmiit halot (Lemmenjoella ei saa ottaa maapuuta) Metsätalouden alueella hakkuutähdelupa 12,40 €/m3. Pienin laskutuserä on 20 € , tarkemmat tiedot  LKL:n sivuilta http://kullankaivajat.fi
 4. Asuntovaunu kesäajan korvauksetta huuhdontalupa-alueella. Kun vaunu tai auto on yli viikon alueen ulkopuolella, on hankittava Metsähallituksen lupa, luvan hinta on 50 €/v. Talvisäilytys huuhdonta-alueella vaatii luvan ja maksaa 50 €/talvikausi.
 5. Jätemaksut Inarin kunnalle, aluekeräysmaksu 52 € ja ekomaksu 20 € yht 72 €/v
 6. Maastoliikennelupa 50 €/v, Lupa tarvitaan aina,kun liikutaan rakennetun metsäautotien ulkopuolella. Katso tarkempi ohjeistus ja kartat metsäautoteistä LKL:n kotisivuilta www.kullankaivajat.fi.
 7. Vakuudet: lapiokaivaus 1200 €,

Lisätietoja antavat:

 1. Irja Mikkonen puh 020 564 7724, irja.mikkonen@metsa.fi                   Lemmenjoen ja Urho Kekkosen kansallispuistoalueet, Kutturan suunta luontopalveluiden alueet
 2. Heikki Remes puh 0206 39 7355,
  heikki.remes@metsa.fi<mailto:heikki.remes@metsa.fi>  Kutturan suunta
  metsätalouden
  alueet, Sodankylä, Salla

Katso myös viimeisimmät tiedot http://kullankaivajat.fi  Jäsenille/Metsähallituksen tiedotuksia