Gösta Waselius jäi Inariin

Gösta Waselius 22.2.1926 – 13.6.2020

Kuva Kai Rantanen 2016

Yksi viimeisistä – ehkä viimeinen – Lemmenjoen kultaryntäyksen 70 vuotta sitten kokeneista ja siihen keskeisesti vaikuttaneista miehistä Gösta Waselius kuoli Inarissa 94-vuotiaana. Hänen nuoruusvuotensa koostuivat työstä kansallisteatterin lavastemiehenä, miinanraivauksesta sotien jälkeen, Jäniskosken voimalaitostyöstä Paatsjoella, kullankaivuusta Morgamojan Kultalassa ja Kullervo Korhosen koneyrityksessä Jäkälä-äytsissä, kultamiesten postin ja tavaran kuljetuksesta veneellä Lemmenjoella, kaupan pidosta Morgamojan Kultalassa, mukanaolosta Jukka Pellisen tragediassa ja paljosta muusta.

Gösta tuli Lappiin sisarustensa Götan ja Nilsin kanssa ja lopulta jäi sinne vaikuttaen monella tavalla Inarin kirkonkylän ja kunnan elämään. Hän toimi taksiyrittäjänä sekä huoltoaseman pitäjänä. Seuraava sukupolvi jatkaa hänen työtään Inarin Neste-aseman yrittäjinä.

Gösta Waselius syntyi 22.2.1926 ja hän kuoli Inarissa 13.6.2020.  Hänen kutsuttiin Lapin Kullankaivajain Liiton kunniajäseneksi vuonna 2014. Gösta haudattiin Inarin kirkkomaalle vaimonsa Hillevin ja appensa Uuno Etualan viereen. ”Gösta löysi sydämensä kodin Lapista ja Inarista”, sanoi pastori Mauno Hepola siunauspuheessaan ja liitto laski seppeleen kunniajäsenensä arkulle.

Kulta ja kullankaivu on monella tavalla elvyttänyt Inarin Lapin elämää tuomalla sinne uusia ihmisiä ja yrittäjiä, joista Gösta Waselius on hyvä esimerkki.

Prospäkkäri-lehden numerossa 1/2016 oli Kai Rantasen tekemä haastattelu 90-vuotta täyttävästä Gösta Waseliuksesta. Siinä mies itse kertoo värikkäistä vaiheistaan ja Lemmenjoen kultaryntäyksen kiihkeistä vuosista 1950-luvun alussa. Lue juttu alla olevasta linkistä.

Gösta Waselius 90 vuotta