Pentti Karhunen siirtyi kultahistoriaan

Pentti Karhunen Lapin kultahistorian alkulähteillä 1997; insinööri J. C. Lihrin kultalöydöstä syksyllä 1868 kertovan muistomerkin vierellä Ivalojoen Nulkkamukassa Louhiojan suun tienoilla. Kuva Erkki Lilja.

Moniin Lapin kullankaivun järjestöihin ja pyrintöihin vuosikymmeniä aktiivisesti vaikuttanut Pentti Karhunen kuoli 2.7.2012 Vantaalla. Hän oli syntynyt 1943. Elämäntyönsä Pentti teki Geologian tutkimuskeskuksessa vastaten siellä kivimuseon ja kairasydänarkiston toiminnasta.  Hän antoi  arvokasta apua Tankavaaran Kultamuseon, Lapinkullan Ystävien ja Lapin Kullankaivajain liiton toimintaan. Hänet valittiin Kullankaivajain liiton kunniajäseneksi  2003.

Pentti Karhunen valmistui  v. 1969 luonnontieteiden kandidaatiksi opiskeltuaan geologiaa ja mineralogiaa Helsingin Yliopistossa.  Hän tuli Geologisen tutkimuslaitoksen palveluksessaan 1.2. 1972 ja jäi eläkkeelle 31.12.2007. Hän työskenteli viestinnässä ja tietopalvelussa tehden merkittävimmän elämäntyönsä kivimuseon hoitajana. Työssään hän perehtyi GTK:n laajaan historiallisten dokumenttien arkistoon, jota kautta hänelle avautui myös malmin- ja kullanetsinnän vuosisatainen historia.

–          ”Tieto menneisyydestä on nykyisyyden ja tulevaisuuden perusta.  On mielekästä työskennellä, kun esimieheni ymmärtävät perinteen arvon ja tukevat työtäni”, sanoi Pentti Kullankaivaja-lehdessä  v. 2002 julkaistussa artikkelissa.

Pentti ryhtyi oma-aloitteisesti järjestämään ja digitoimaan GTK:n arkistojen kätköistä löytämiään valokuvia ja karttoja. Tätä työtä hän jatkoi vielä eläkkeelle siirryttyään viimeisiin elinviikkoihinsa saakka. Tästä aineistosta syntyi monta näyttelyä ja suuri osa Tankavaaran Kultamuseon perusnäyttelystä. On hämmästyttävää, miten laajakatseisesti vanhat malminetsijät ja geologit kuvasivat maata ja kansaa 1800-luvun lopulta alkaen. Kuvilla on tänä päivänä suuri kansantieteellinen ja historiallinen arvo ja ne löytyvät GTK:n nettisivuilta. Karhusen ammattitaitoisen työn tuloksia on nähtävillä monissa museoissa ja näyttelyissä; Tankavaaran Kultamuseo, Juuan Kivikeskuksen Geo-näyttely, Suomen Luonnontieteen museo, Lapin Maakuntamuseo, GTK:n omat Geo-näyttelyt Espoossa, Kuopiossa ja Rovaniemellä jne.

Pentti oli opiskeluaikana  Lapissa kolmiomittaustöissä ja Grönlannissa malminetsintäryhmässä saaden näillä retkillä kipinän geologiaan. Hän teki useita tutkimusretkiä Lapin kultamaille muun muassa GTK:n ylijohtaja Herman Stigzeliuksen kanssa.  Viime vuosina Pentti oli vaimonsa Annelin kanssa usein mukana Tankavaaran Kultamuseon talkoissa ja koko perheelle oli erityisen läheinen Lapinkullan Ystävien toiminta ja talkootyö Iso-Ojan kämpän hyväksi.

Olen vuosikymmenien ajan saanut Pentti Karhuselta korvaamatonta apua ja tukea Lapin kullan historian tutkimisessa ja kirjoittamisessa.  Pentillä oli töissä olleessaan aina kiire, mutta ei koskaan niin kiire, etteikö ehtinyt antaa apuaan pyydettäessä. Teimme useita kiinnostavia kartta- , valokuva- ja asiakirjalöytöjä GTK:n laajasta historiallisesta arkistosta.  Pentti ehti luetteloida ja digitoida suuren osan tästä arkistosta, mutta paljon on vielä sellaista aineistoa, joiden esille nostaminen hyödyntäisi tulevien sukupolvien tutkijoita ja kirjoittajia. Toivottavasti kaikki tietämys aineiston olemassaolosta ei katoa Pentin mukana.

Pentti Karhunen liittyi kultahistoriassa siihen geologien ja kultatutkijoiden ketjuun, jotka henkilökohtaisella panoksellaan ovat auttaneet kullankaivua ja kullankaivajia ; Anders Thoreld, Karl Moberg, Carl Solitander, Axel Tigerstedt, J. J. Sederholm, Emil Sarlin, Aarne Laitakari, Pentti Eskola, Esa Hyyppä, Eetu Savolainen, Ville Saarinen, Herman Stigzelius , Veijo Yletyinen, Vladi Marmo je monet muut.

Pentin muistotilaisuus pidettiin 23.7.2012 Vantaalla. Mahdolliset muistamiset Pentti toivoi osoitettavan Lapinkullan Ystävien tilille FI27 1170 3000 2286 31 viitteellä 54276. Varat käytetään Inarin hautausmaalla olevan Pyrkyripalstan tuhkauurnan muistomerkkiin.

Seppo J. Partanen