Kultalassa kadonneen jäänteet löytyivät

Ivalojoella heinäkuussa 2009 kadonneen kärsämäkisen Timo Bergin jäänteen on löydetty Kultalan lähimaastosta loppukesällä 2015. 76-vuotias retkeilijä lienee tullut Sotajoen Pahaojalle 4.-5. heinäkuuta ja 7. päivä hänestä on havainnot Pahaojalta Kultalaan vievältä polulta sekä Kultalan alueelta.  Bergillä oli varaus Pahaojan kämpälle 10. heinäkuuta asti.

Etsinnät käynnistettiin 15. heinäkuuta eivätkä ne johtaneet tuloksiin. Bergin rinkka löytyi sivussa retkipolulta Ainikkalammen maastosta noin 2,5 km Pahaojalta lokakuussa 2011. Löytöpaikalta on matkaa Kultalaan kymmenkunta kilometriä. Kadonnutta on etsitty helikopterilla, lentokoneella, koirien avulla, sukeltamalla.

Ivalojoen Kultalan maastot olivat Bergille entuudestaan tuttuja eli hän oli retkeillyt alueella ennenkin. Maasto on hyvin monipuolista; syviä kuruja Ivalojokeen laskevissa puroissa, rakkakivikoita, pieniä ja suuria mäkiä, kukkuloita, syvänteitä,  eksyttäviä jääkauden muotoja.

Katoamisessa ei epäillä rikosta. Todennäköisesti Bergin tarkoitus oli tehdä retki Kultalan ympäristöön ja palata Ainikkalammelle jättämänsä rinkan kautta Pahaojan kämpälle, mutta sitten tapahtui jotakin odottamatonta.

Sateenkaari

Tuonelan virta

Ivalojoen Kultalan maasto on vaikeakulkuista ja moni-ilmeistä: syviä kuruja, jääkauden muovamaa maisemaa, rakkakivikkoa, syvänteitä ja kukkuloita.  Nämä kuvat ovat Kultalan rantamaisemista.

Asiasta uutisoi Inarilainen.