Vaskoolit vapaana laivaristeilyllä

Eilen, tänään, huomenna…

Yli 300 kullankaivajaa sekä heitä valvovaa ja/tai tukevaa vaikuttajaa aloitti viikonvaihteen kestävän seminaariristeilyn Helsingissä perjantaina 29.1.2016. Päiväseminaarissa Katajanokan satamassa seisovassa laivassa puhuivat Kullankaivajain liiton puheenjohtaja Hannu Viranto, kansliapäällikkö Hannele Pokka Ympäristöministeriöstä, kunnanjohtajat Jyrki Hyttinen Inarista ja Viljo Pesonen Sodankylästä, lakimies  Otto Swanljung Metsähallituksesta, kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen TEM:stä. ylitarkastaja Pasi Molkoselkä Tukesista, ministeri Aarne Berner ja kullankaivaja Leila Kostiainen.

Kullankaivajain liiton jäsenmäärän kasvu on viime vuosina ollut nopeaa. Vuoden 2015 lopulla jäsenmäärä ylitti ensi kertaa 4000 jäsenen rajan. Pasi Molkoselkä kertoi alustuksessaan kuluneen vuoden kullankaivutilastot, Vuoden lopussa oli voimassa 168 kullanhuuhdontalupaa tai valtausta yhteispinta-alaltaan noin 700 ha, käsittelyssä on tammikuun lopussa 2016 huuhdontalupahakemusia 147, joista jatkohakemuksia 96. Valituksia on tehty 21:stä hakemuksesta. Huuhdontakultaan oikeuttavia kaivospiirejä on  28 kappaletta yhteispinta-alaltaan noin 430 ha.

Kaunista Meri hippua  juhlittiin Lemmenjoen Miessillä lauantaina  15. elokuuta ja tässä Ilkka Ärrälän kuvassa juhlinnan syy.

Kaunista Meri hippua juhlittiin Lemmenjoen Miessillä lauantaina 15. elokuuta ja tässä Ilkka Ärrälän kuvassa juhlinnan syy.

Vuoden 2015 suurimman hipun palkinnon saivat tällä kertaa Ami ja Risto Telilä. He löysivät Lemmenjoen Kaarreojalta elokuussa  106,7 g painavan kultakimpaleen, joka sai nimekseen Meri.  Kiertopalkinnosta käydään tulevina vuosina kova kilpailu, sillä sen saa omakseen kolmella vuoden painavimmalla hippupalkinnolla. Ami ja Risto Telilän lisäksi kahtena vuonna on aiemmin palkittu Pekka Turkka sekä Sirkka ja Kari Merenluoto.

Vuoden 2015 suurimmat kultahiput

1)      106,7 g  Ami ja Risto Telilä  Karreoja Lemmenjoki
2)      97,4 g   Raimo Kanamäki  Miessijoki Lemmenjoki
3)      50,2 g  Antti ja Kari Merenluoto Puskuoja Lemmenjoki
4)      38,2 g   Ami ja Risto Telilä Kaarreoja Lemmenjoki
5)      24 g     Risto Mäläskä, Miessijoki  Lmmenjoki
6)      22,3     Ami ja Risto Telilä Kaarreoja Lemmenjoki
7)      20,38 g  Sointu ja Harri Vaarala Björklundinoja Ivalojoki              
Antti Kurppa jättää jäähyväisiä menneen kesän 7. suurimmalle ja hänen elämänsä suurimmalle hipulle.

Antti Kurppa jättää jäähyväisiä menneen kesän 7. suurimmalle ja hänen elämänsä suurimmalle hipulle. Löytöpaikka Palsin Nenosenoja.

8)      19,8 g  Antti Kurppa  Nenosenoja Palsinoja
9)      16,1 g     Marko Lauronen Mäkärän alue Sodankylä Vuotso

Hippulista 4.7.2016 = linkki hippulistaan

Lauantain ohjelmassa on kullanhuuhdontakisat Tukholmassa laivan ravintolatiloissa  sekä nostalgisia muistelmia, elokuvia, valokuvia ja äänitteitä menneiltä kullankaivun vuosikymmeniltä sekä tietenkin ajankohtaisten aiheiden selvittelyä. Äänessä ovat muun muassa kansanedustaja Mikko Kärnä,  yli-insinööri Terho Liikamaa ja toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Usko kullankaivun tulevaisuudesta vahvistui

Pitkästä aikaa myönteisiä näkymiä, uskoa kullankaivun ja kultakulttuurin säilymiseen yhtenä Lapin perinteisenä elämänmuotona nousi esille kullankaivajien alkaneen vuoden laivaseminaarissa. Ministerin, kansanedustajat, viranomaisten ja virkamiesten suulla luvattiin tarpeettoman byrokratian purkutalkoita, lupamenettelyjen nopeuttamista ja sujuvuutta, ilmoitusmenettelyyn siirtymistä raskaiden lupaprosessien sijasta. Ja paljon pitäisi tapahtua jo tämän kevään aikana, mikäli suunnitellut aikataulut pitävät.

Kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen Työ- ja elinkeinoministeristä avasi tekeillä olevaa kaivoslain uudistusprosessia. Siinä esitetään valtauksen eli kullanhuuhdonta-alueen koon muuttamista 5 ha;sta 7 hehtaariin, jatkoajan lisäämistä nykyisestä 3 vuodesta 10 vuoteen, lupapäätösten nopeuttamista ja töiden aloittamisoikeutta ”vanhoilla kulta-alueilla” muutoksenhausta tai valituksista huolimatta ja paljon muuta. Muutosesitykseen annetut lausunnot ovat tutkittavana ja lakimuutokset pyritään saaman eduskunnan käsittelyyn tulevan kevään 2016 aikana.

Ministeri Anne Berner

Ministeri Anne Berner

Mikko Kärnä

Kullankaivun puolestapuhuja, kansanedustaja Mikko Kärnä

Telilät 1

Paljon on vielä kultaa löytämättä, sanovat vuoden 2015 suurimman hipun löytäneet Risto ja Ami Telilä.

Vuoden kullankaivajat

Vuoden 2015 kullankaivatekona nostettiin esiin naiskaleri, sen tekijät ja mallit. Kalenterin myyntitulot käytettään kullankaivajien oikeuksien puolustamiseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samankaltaisia lupamenettelyjen kevennyksiä on suunnitteilla myös metsähallituksessa ja niitä esitteli lakimies Otto Swanljung. Samaan pyrkii kullankaivua valvovan Tukesin ylitarkastaja Pasi Moloselkä ja yli-insinööri Terho Liikamaa. Kansanedustaja Mikko Kärnä pohtii aloitteen tekemistä kullankaivun hyväksymisestä Lapin perinteiseksi elinkeinoksi ja elämänmuodoksi.

Kullankaivajat odottavat mielenkiinnolla heitä koskevien lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden keventämistä ja helpottamista. ”Paljon siellä on vielä kultaa eikä me sitä ehditä Lemmenjoelta pois kaivaa”, sanovat vuoden 2015 suurimman kultahipun 106,7 g löytäneet Ami ja Risto Telilä.

Kullankaivu kuuluu Lappiin

”Kullankaivu kuuluu Lapin elämään ja kulttuuriin. Meidän on toimittava niin,

Hannele Pokalla ja  Hannu Virannolla on paljon yhteisiä muistoja Lapin lääninhallituksesta. Nyt he tapasivat uusissa rooleissa kansliapäällikkönä ja kullankaivajien puheenjohtajana.

Hannele Pokalla ja Hannu Virannolla on paljon yhteisiä muistoja Lapin lääninhallituksesta. Nyt he tapasivat uusissa rooleissa kansliapäällikkönä ja kullankaivajien puheenjohtajana.

että siellä se myös pysyy” sanoi Hannele Pokka Ympäristöministeriön kansliapäällikkönä. Hän on Lapin läänin entinen maaherra ja ollut mukana kullankaivajien monissa tapahtumissa ja juhlissa siinä roolissaan. Hän kertoi Ympäristöministeriössä käynnissä olevista byrokratian ja lupamenettelyjen purkutalkoista, jotka saattavat helpottaa kullankaivajienkin elämää lähiaikoina. Kunnilla on myös oma roolinsa ja sananvaltansa kullanetsintää ja kaivajia kohtaan. Näitä asioita toivat esille Inarin tuore kunnanjohtaja Jyrki Hyttinen sekä Sodankylän kunnanjohtaja Viljo Pesonen.

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.